సంప్రదించండి:

"దేవుడొక్కడే, దేవునికి నరులకును మధ్యవర్తియు ఒక్కడే; క్రీస్తు యేసను నరుడు". 1 తిమోతి 2:5

ఆపత్కాలమున నీవు నన్ను గూర్చి మొఱపెట్టుము నేను నిన్ను విడిపించెదను నీవు నన్ను మహిమ పరచెదవు. కీర్తన 50:15

ప్రార్ధన కొరకు :- బ్రదర్. హోసన్న గారు ప్రతీ శుక్రవారము సాయంత్రం 6 గం. నుండి 7 గం. వరకు క్రింద ఇవ్వబడిన ఫోన్ నంబరులో అందుబాటులో ఉంటారు.

ఫోన్ నెంబర్ : 08816-225603

 

వర్తమానం పంపుట కొరకు :

పేరు*:
ఇ-మెయిల్:
ఫోన్ నెంబర్*:
వర్తమానము రకము:
వర్తమానము:
  ( * Mandatory Fields )
 
మరింత సమాచారం కొరకు సంప్రదించవలసిన ఇ - మెయిల్: info@hlmindia.org
ప్రార్ధన వినపము కొరకు సంప్రదించవలసిన ఇ - మెయిల్ : prayer@hlmindia.org

మా చిరునామా :
హెవెన్ లైట్ మినిస్ట్రీస్
ఇం.నం: 25-9-245/బీ26,
రామ్ లక్ష్మణ్ నగర్, కనెల్ రోడ్,
భీమవరం, ప.గో.జిల్లా,
ఆంధ్రప్రదేశ్, భారతదేశం-534201